Ádventi programok, információk

Szerző: IT  //  Kategória: Archívum, Események, programok

Néhány információ a következő két hétről:

 • december 11-én, pénteken adventi mozidélutánt rendezünk délután 2 órától 4 óráig. Erre az alkalomra szeretettel várjuk a kedves felajánlásokat (pop corn, szörp, rágcsálnivaló). Köszönjük!
 • December 12-én, szombaton a csütörtöki órarend szerint tartjuk meg az első tanórát. Második tanórában a karácsonyi műsor szövegpróbája lesz, így kérünk gyermeket, hogy addigra felkészülten jöjjön. A 3-4. órában barkácsolunk, az adventi vásárra készülünk. Ezen a napon étkezés nem lesz, a gyerekek hozzanak magukkal tízórait. 12 órakor haza mehetnek a gyerekek, mert MINDENKIT visszavárunk az adventi SZERETETVÁSÁRra a kultúrházba!
 • December 16-án, szerdán délelőtt az alsó tagozat Székesfehérvárra megy színházlátogatásra, melynek belépőjét a gyerekek a Szülői Munkaközösségtől kapták karácsonyi ajándékként. Ezúton is nagyon köszönjük az SZMK-nak. A programra külön busszal megyünk, melynek várható költsége 500 Ft / gyermek.
 • A szünet előtti utolsó tanítási nap december 18. péntek. Ezen a napon első órában "osztálykarácsonyozunk", második órában a templomban tartjuk a karácsonyi műsor főpróbáját, harmadik órától pedig Szentcsaládjárásra indulunk. Kérjük, aki szívesen fogadná az osztályokat, az osztályfőnöknél jelezze!
 • December 24-én, csütörtökön 14 órától a Református templomban a gyerekekkel ünnepi istentisztelet keretében karácsonyi műsorral szolgálunk. Várunk mindenkit szeretettel!

Kérdéssel nyugodtan forduljanak hozzánk!

Áldott készülődést kíván:
az iskolai munkaközösség

Családi istentisztelet Advent első vasárnapján

Szerző: IT  //  Kategória: Archívum, Események, programok

Kedves Szülők, Tanulók, Családtagok, Tabajdiak!

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit a 2015. november 29.-én, vasárnap 10 órakor tartandó családi istentiszteletünkre. Szolgál: az 1-2. osztály. A helyszín a Mészöly Dezső Művelődési Központ.
Tanulóink számára az alkalom kötelező. Amennyiben mégsem tudnak részt venni, azt a Szülők előre jelezzék az osztályfőnöknél!

Ez az első adventi vasárnap is egyben, így az istentisztelet után gyújtsuk meg együtt a falu adventi koszorúján az első gyertyát!

Tankönyvosztás, tanévnyitó

Szerző: admin  //  Kategória: Archívum

 

Kedves Szülők, Tanulók!

Nyakunkon a tanévkezdés. Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a tanévnyitó ünnepséget 2015. augusztus 30-án, vasárnap 10 órai kezdettel tartjuk a tabajdi Református templomban. A tanév első tanítási napja 2015. szeptember 1-je, kedd.

 

A tankönyvosztás időpontja:

augusztus 31. hétfő, 10.00-12.00 óráig.

Valamint tájékoztatnánk Önöket, hogy az iskola rendezése, takarítása közben selejtezésre kerülnek tárgyak, amiket 2015. augusztus 28-án, pénteken és 31-én, hétfőn kiárusítunk.

Tisztelettel:

az iskola munkaközössége

Az óvodai és az iskolai felvétel időpontja és rendje

Szerző: admin  //  Kategória: Események, programok

A Tabajdi Református Egyházközség, mint a Mészöly Gedeon Református Általános Iskola és Óvoda fenntartója a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. §-22. § alapján az óvodai és az iskolai felvétel időpontját és rendjét a 2015/2016. nevelési-, tanévre a következőképpen állapította meg:

Hirdetmény – Óvodai beíratás a 2015/2016. nevelési évre

Beíratás hely: Mészöly Gedeon Református Általános Iskola és Óvoda 8088 Tabajd Dózsa Gy. u. 1. 06-22/594-078

Beíratás időpontja:

 1. április 16-17. (csütörtök-péntek) 8.00-16.00 óra,

valamint 2015. április 23-24. (csütörtök-péntek) 8.00-16.00 óra.

A beíratással kapcsolatos fontos tudnivalók:

A szülő köteles beíratni gyermekét a hirdetményben meghatározott időpontban!

 • Be kell íratni minden gyermeket, aki augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét, ugyanis a nevelési év kezdő napját (2015. szeptember 1-jétől) legalább napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni!
 • Amennyiben az óvodai nevelésre kötelezett gyermek óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, arról a szülő köteles a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
 • Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a felvételi körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
 • A beíratás azon gyermekeknek is szól, akik a 2015/2016. nevelési évben töltik be a harmadik életévüket.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, melyeket a beiratkozáskor be kell mutatni:

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi kivonat és személyi igazolvány) és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya),
 • állandó bejelentett lakcím hiányában a tartózkodási hely igazolása – lakcímkártyával,
 • a gyermek TAJ kártyáját,
 • esetleg keresztelési emléklapja (amennyiben a gyermeket megkeresztelték),
 • az étkezési térítési díj megállapításához a gyermekvédelmi kedvezményről, tartós betegségről, három vagy több gyermek nevelése esetén a családi pótlék folyósításáról szóló igazolások,
 • nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására (2014. március 15-től hatályos a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezet – A szülői felügyelet gyakorlása – előírásai az irányadók) – 3. számú melléklet, (előre igényelhető az iskolában).

A jelentkezési lapok a beiratkozás napján, a helyszínen tölthetők ki, melyet személyesen lehet átadni.

 

Előzetes egyeztetéssel, szeretettel látjuk Önt és kedves gyermekét tapasztalatszerző látogatásra, melyen megismerkedhet az óvodában folyó munkával és a dolgozókkal! (óvoda, 8088 Tabajd, Petőfi u. 3. 06-22/353-330)

 

Hirdetmény – Iskolai beíratás a 2014/15. nevelési évre

Beiratkozás helye:

Mészöly Gedeon Református Általános Iskola és Óvoda

8088 Tabajd, Dózsa Gy. u. 1. 06-22/594-078

Beiratkozás időpontja:

 1. április 16-17. (csütörtök-péntek) 8.00-16.00 óra,

valamint 2015. április 23-24. (csütörtök-péntek) 8.00-16.00 óra.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, melyeket a beiratkozáskor be kell mutatni:

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi kivonat és személyi igazolvány) és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya),
 • állandó bejelentett lakcím hiányában a tartózkodási hely igazolása – lakcímkártyával,
 • a gyermek TAJ kártyáját,
 • esetleg keresztelési emléklapja (amennyiben a gyermeket megkeresztelték),
 • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, ami lehet:
 • óvodai szakvélemény,
 • nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény,
 • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye,
 • nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására (2014. március 15-től hatályos a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezet – A szülői felügyelet gyakorlása – előírásai az irányadók) – 3. számú melléklet, (előre igényelhető az iskolában),
 • a diákigazolványhoz szükséges azonosító nyomtatványt, ez az  ún. NEK-adatlap, (Okmány Irodában kell igényelni)
 • 1400 Ft a diákigazolványra,
 • az étkezési térítési díj megállapításához a gyermekvédelmi kedvezményről, tartós betegségről, három vagy több gyermek nevelése esetén a családi pótlék folyósításáról szóló igazolások.

A jelentkezési lapok a beiratkozás napján, a helyszínen tölthetők ki, melyet személyesen lehet átadni.

A tanulók felvételéről az általános iskola igazgatója a Rendeletben foglalt eljárásrend szerint dönt. A felvételről szóló írásbeli tájékoztatót vagy az elutasításról szóló határozatot az iskolaigazgató május közepéig küldi meg a szülő részére.

A Leendő Első Osztályosokat szeretettel várjuk Iskolanyitogató foglalkozásra 2015. április 14-én, kedden 9 órakor. Ezen a foglalkozáson megismerkedhetnek az iskolával, a tanító nénikkel, betekintést nyerhetnek az első osztályosok életébe.

Mészöly Gedeon Református Általános Iskola és Óvoda

 

Katolikus hitoktatás az iskolában

Szerző: admin  //  Kategória: Aktuális

hiterkolcs_tabajdl_A4flyer_2014

Kedves Szülők és Iskolások, Óvodások!

Szerző: admin  //  Kategória: Archívum, Szülőknek

A tankönyvosztás időpontja: 2014. augusztus 26. kedd, 10-13 óra

A tankönyvek 1. és 2. osztályban a szülők számára ingyenesek. A többi gyermeknek a befizetett csekkszelvényt vagy az ingyenességre jogosuló igazolást (rendszeres gyermekvédelmi támogatásról szóló, 3 vagy több gyermekről szóló, tartós betegségről szóló igazolást) be kell hozni a tankönyvosztásra. Csak ezek ellenében tudjuk átadni a könyveket.

Az évnyitó időpontja: 2014. augusztus 31. vasárnap 10 óra az istentisztelet keretén belül

Szeretettel várjuk az óvodás, iskolás gyermekeket, szüleiket és hozzátartozóikat is!

Első tanítási nap óvodában, iskolában: 2014. szeptember 1. hétfő

Istennek hála, a nyári meszelés befejeződött, ahhoz, hogy gyermekeinket tiszta, szépen dekorált környezetben várhassuk, tisztelettel kérjük a kedves Szülőket, hogy az augusztus 25-29-eközött, amennyiben idejük engedi, segítsenek be az iskola épületének takarításába. Előre is köszönjük!

Tisztelettel:

az intézmény munkaközössége